Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2018

4016 f306 400
Reposted fromdelain delain viamesoute mesoute

July 03 2018

Stoisz więc. W poczekalni pełnej odrzuconych uczuć, nieodbytych rozmów, porów skóry, która tęskni za czułością, za nim.
http://jaorbita.pl/2018/05/wszystkie-lasice-swiata/
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viaimpulsivee impulsivee

June 30 2018

Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaszydera szydera
3661 4350 400
Reposted frommagdenvja magdenvja viadepresja depresja

June 21 2018

9970 eaac 400
Reposted fromprzemykaz przemykaz viaiblameyou iblameyou

June 11 2018

8887 9c92 400
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
1058 d00d 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamesoute mesoute
7268 34bc 400
Reposted fromniedobrze niedobrze viaszydera szydera
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaszydera szydera
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera

June 07 2018

- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viamesoute mesoute
5414 d926 400
Reposted fromimradioactive imradioactive viadobby dobby
0551 ae4c 400
Reposted fromPoranny Poranny viadivi divi
0671 c255 400
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamesoute mesoute

June 04 2018

8053 da7a 400
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaiblameyou iblameyou
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaimpulsivee impulsivee
Tęsknię za Tobą
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaszydera szydera

May 24 2018

8574 0824 400
Reposted fromrubinek rubinek viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl