Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaszydera szydera
7237 01e0 400
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera

August 16 2018

4100 5a84 400
Reposted fromexistential existential viaszydera szydera

August 06 2018

0109 f16a 400
Reposted fromkatiuszak katiuszak viaszydera szydera
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.

August 02 2018

Tęsknię za Tobą
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaszydera szydera
0717 eca1 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera

July 30 2018

0079 e0ee 400
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viamesoute mesoute

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute

July 26 2018

Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

July 19 2018

Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamesoute mesoute

July 05 2018

Reposted frommrrru mrrru viastarryeyed starryeyed
0460 a928 400
Reposted from4777727772 4777727772 viastarryeyed starryeyed
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viastarryeyed starryeyed
4447 6123 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viastarryeyed starryeyed

July 04 2018

I kto by pomyślał, że aż tak bedzie mi źle bez Ciebie. I kto by się spodziewał, że pierwszy raz chciałam zawalczyć, a nie uciec jak to zwykłam robić.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl