Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

papierochy:

nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz, ale zawsze mogę ci zrobić kawę i bałagan w głowie

Reposted fromdivi divi
Nieświadome kuszenie jest najbardziej kuszące.

(via

the-end-baby

)

.

(via a3g3d2)

Reposted fromdivi divi
8675 d4e2 400
Reposted fromdivi divi

November 16 2017

Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera

November 15 2017

Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viamesoute mesoute
5389 ea01 400
Reposted fromdivi divi

November 14 2017

- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viadobby dobby
5225 e7e5 400
Reposted fromdivi divi viadobby dobby
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
9967 4504 400
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viate-quiero te-quiero

November 13 2017

7349 da46 400
Reposted frommyu myu viaszydera szydera

November 06 2017

4641 e168 400

zanikanie:

podraznienia:

edit.

xxx

Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
4130 510a 400

wielkiimarzyciel:

edit🔥

Reposted fromdivi divi
nie musimy być parą, bądźmy tylko razem
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi
2644 fcb7 400
Reposted fromdivi divi
3044 e3ff 400
3279 7940 400
Reposted fromdivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl